تبلیغات اینترنتی

شما اگر یه تجارت الکترونیکی داشته باشید نمیتوانید از میلیاردها بازدید در روز که در فضای مجازی می شود به راحتی بگذرید. همانطور که تبلیغات فیزیکی توسط تلویزیون، روزنامه ها و ... موجب افزایش مشتری و در نتیجه فروش بیشتر می شود؛ باید بدانید تبلیغات اینترنتی نیز دست کمی از تبلیغات پیش گفته ندارند و حتی در بسیاری از موارد موفق تر از آنها عمل می کنند.


قابل توجه است که شرکت های بزرگی همچون گوگل بیشترین درآمد خود را از طریق تبلیغات اینترنتی بدست می آورند. شما نیز می توانید با پرداخت هزینه های اندکی در فضای وب تبلیغات گسترده ای داشته باشید.


نکات دنیای وب
موریس بوریسنکته اول: مهمترین و اولین چیزی که باید به شما بگویم این است که باید چیزی برای ارائه داشته باشید. اگر شما میخواهید در زمینه سایت های اینترنتی موفق شوید باید یک سرویس یا مطلب و یا … حتی الامکان جدید و یا کم نظیر ارائه کنید. پس اگر چیزی برای ارائه ندارید هر چه سریعتا از فکر بالا بردن آمارتان بیرون بیایید!
نکته دوم:
طراحی وب سایت شما باید با محتوای آن هم خوانی کامل داشته باشد بخصوص اگر سایت برای فارسی زبانان راه اندازی میکنید. اصولا کاربران ایرانی به ظاهر ساده و زیبا بسیار جذب می شوند.
تبلیغات
تبلیغات

스폰서 파트너